ТТД Норсунд
Приход: 27.03 - n/a
Начало обработки: n/a - n/a
Конец обработки: n/a - n/a
НИС Академик Иоффе
Приход: 12.08 - 12.00
Начало обработки: n/a - n/a
Конец обработки: n/a - n/a
НИС Акад. Б. Петров
Приход: 20.08 - 11.10
Начало обработки: n/a - n/a
Конец обработки: n/a - n/a
НИС Академик С. Вавилов
Приход: 20.11 - 10.35
Начало обработки: n/a - n/a
Конец обработки: n/a - n/a
НИС Акад. Н.Страхов
Приход: 18.12 - 06.20
Начало обработки: n/a - n/a
Конец обработки: n/a - n/a
СТМ Атлантниро
Приход: 11.12 - 22.00
Начало обработки: n/a - n/a
Конец обработки: n/a - n/a