Диспетчерская информация на 11 апреля

Карта причалов


посмотреть карту ...

Информация о судах в порту

Название судна № причала Время прихода Время начала обработки Время конца обработки Время отхода
Липари М. 18 12.03 - 06.15 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
БАТМ Нивенское 20 01.04 - 11.20 09.04 - n/a n/a - n/a 15.04 - n/a
НИС Акад. Н. Страхов 21 02.02 - 12.50 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
НИС Акад. Б. Петров 22 05.10 - 18.30 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
НИС Академик Иоффе 23 28.08 - 19.10 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Салтстраум 24 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Берген Т. 24 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Салтстраум 25 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Салтстраум 25 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
НИС Акад. С. Вавилов 25 12.02 - 16.20 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
НИС Акад. М. Келдыш 26 31.12.2020 - 11.15 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Салтстраум 27 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
СТМ Атлантниро 28 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
СТМ Атлантида 29 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Пола Мария 29 05.04 - 17.00 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
МРТК, МРБ, УМТ n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
Балтика ТГК-3 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a
ГПН Вест ТГК-3 n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a n/a - n/a

Информация о судах на подходе

Название судна № причала Время прихода
БК Нептун 19 10 апреля
Иван Щепетов 30 11 апреля
Турчезе 24 14 апреля
УПС Крузенштерн 18 18 апреляПОГОДА В КАЛИНИНГРАДЕ

ПОГОДА В БАЛТИЙСКЕ